Om psykologen
Charlotte Whitta-Jacobsen

UDDANNELSE

Cand. psych. fra Københavns Universitet, 1994
Autoriseret klinisk psykolog, 2004
Specialist i psykoterapi, 2013

Supplerende uddannelser:

Treårig uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi, 2007-2010
Dansk Psykoanalytisk Selskab

Specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser, 2010-2011
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Uddannelse i kognitiv terapi og angstbehandling, 2012
Kognitivt Center Århus

Uddannelse i klinisk hypnose, 2017
Dansk Psykolog Forening

ARBEJDSERFARING

Psykolog i Kirkens Korshærs Ungdomscenter, 1995-97
Psykoterapeutisk behandling af nyligt afvænnede stofmisbrugere

Psykolog i Frie Børnehaver, 1997-1999
Supervision af pædagogisk personale samt familiesamtaler i relation til børns trivsel

Psykolog i Københavns Kommune, Familiecenter Østerbro, 2000-2007
Familiebehandling, herunder parsamtaler og individuelle samtaler med voksne og børn. Undersøgelser af forældreevne og af børn. Terapi i familier med anden etnisk baggrund

Privat praksis, 2007-2009
Individuel samtaleterapi i kortere forløb

Psykolog ved BUC - Bispebjerg Hospital, 2009-2010
Terapi for voksne med psykisk sygdom, individuelt og i par, med formål at støtte forældrekompetencer i graviditet og i barnets første tre leveår

Psykologisk konsulent i Københavns Kommune, 2010-2014
Konsulent på børn-, unge- og familieområdet

Privat praksis, 2010-nu
Psykoterapi med børn, unge, voksne, par og familier i korte og lange forløb. Supervision af pædagoger, socialrådgivere, læger og psykologer

Kontakt info


  • Psykoligisk Klinik
  • v/ Charlotte Whitta-Jacobsen
  • Autoriseret klinisk psykolog
  • Specialist i psykoterapi
  • Medlem af Dansk Psykologforening


  • Terapi og undersøgelser
  • Tidsbestilling til terapi telefonisk
  • Mulighed for akut behandling, også i weekender
  • Psykologiske undersøgelser udføres