Om behandlingen
TERAPI

I psykologien findes forskellige teoretiske retninger og metodiske tilgange med hensyn til terapi. Jeg er uddannet indenfor flere retninger: Kognitiv, psykodynamisk og systemisk/narrativ metode.
Alt efter, hvad du ønsker hjælp til, vil jeg anvende den metode, som gavner dig mest på kort og langt sigt.
Overordnet foregår terapi gennem samtale. Samtalen kan give indsigt og erfaringer og hjælpe dig til at kunne bruge de ressourcer, du har, og til at få det bedre med dig selv og andre.

I nogle tilfælde giver jeg konkrete opgaver, som jeg anbefaler, du arbejder med mellem terapisessionerne.

Der kan være mange forskellige grunde til at henvende sig til en psykolog.

Der kan være helt konkrete problemer som angst, depression eller krisereaktion.
Der kan også være behov for hjælp i forbindelse med en mere diffus følelse af eksempelvis manglende glæde eller en følelse af ikke at vide, hvad man skal stille op.

Vi kan arbejde med helt konkrete problemer, f.eks. hvordan du “kommer ovenpå igen” eller kommer tilbage til arbejdspladsen eller får færre konflikter med dig selv og familien.
Vi kan også arbejde med lettelse af symptomer, f.eks. mindre angst, mindre vrede og mindre uro.

Du vil få psykologiske værktøjer, som hjælper dig til selv at sætte gang i en forandring. Efter den første – eller muligvis de første få – samtaler vil jeg fortælle dig, hvordan jeg forstår dit problem og give et bud på, hvordan jeg kan hjælpe dig videre.

Jeg har tavshedspligt, og alt, hvad du fortæller mig, vil være fortroligt.

Kontakt info


  • Psykoligisk Klinik
  • v/ Charlotte Whitta-Jacobsen
  • Autoriseret klinisk psykolog
  • Specialist i psykoterapi
  • Medlem af Dansk Psykologforening


  • Terapi og undersøgelser
  • Tidsbestilling til terapi telefonisk
  • Mulighed for akut behandling, også i weekender
  • Psykologiske undersøgelser udføres